Podrobnosti záznamu

Jméno
   Sopková, Anna
Autor článku
   Štúdium morfologických vlastností zeolitických materiálov z hľadiska ich identifikácie, genézy a využitia