Podrobnosti záznamu

Jméno
   Soták, Ján, 1957-
Autor článku
   Basinal developmental types of the Triassic (Reifling and "Pseudohalstatt" limestones) in outer units of the west Carpathians
   Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
   Protopeneroplide Foraminifers from lowermost Cretaceous of the Štramberk carbonate platform (Outer Western Carpathians)
   Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
   The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians
   Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
   West Carpathians algae of the genus Triploporella Steinmann, 1880 - application to Barattolo's classification
   The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?