Podrobnosti záznamu

Jméno
   Spudil, J.
Autor monografie
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
   Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
Autor článku
   Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
   Salt Plugs in the Eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance