Podrobnosti záznamu

Jméno
   Stach, Martin
Autor článku
   Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
   Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
   The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
   Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách