Podrobnosti záznamu

Jméno
   Staněk, František
Autor článku
   The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
   Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
   Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
   Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
   Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
   Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
   Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
   Stability of source mechanisms inverted from P-wave amplitude microseismic monitoring data acquired at surface
   Stability of source mechanisms inverted from P-wave amplitude microseismic monitoring data acquired at the surface
   Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
   Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
   Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
   Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000