Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svítil, Radek
Autor monografie
   Aktuality ČGS
   Anglická verze webu České geologické služby
   Aplikace Galerie Můj kousek Země
   Česká verze webu České geologické služby
   EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby
   Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page
   Metadata - popis datových zdrojů ČGS (webová stránka portálu České geologické služby)
   Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace
   Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka
   Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka
   Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
   Seznam on-line aplikací ČGS - webové stránky
   Significant geological localities of the Czech Republic
   Svět geologie, portál o neživé přírodě
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   Webová stránka 'Aktuální stav vybraných měřících bodů ve štole Josef'
   Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
   Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
   Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
   Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'
   Webové stránky 'Projekt SoilTrEC'
   Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
   Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
   Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
   Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'
   Webpages of the project Mining and the environment in Africa
   Website OneGeology-Europe Plus
   WMS služby ČGS - webová stránka
   Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
Autor článku
   EU officers INSPIRE to use metadata Case study from the Czech Geological Survey
   Web České geologické služby v nové podobě