Podrobnosti záznamu

Jméno
   Svoboda, Aleš
Autor článku
   Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku