Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šarič, Radko
Autor monografie
   České megality
   Krajina Staroměstska a Jesenicka
   Metodika preparace minerálů a fosílií za použití 'Airabrasive unit'
   Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
   Trace fossils in the collections of the Czech Republic (with emphasis on type material)
   Trilobiti - raci z kamene. Pocta českým skalníkům
Autor článku
   Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva
   Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984
   Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
   Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
   Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
   Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
   Host preferences in Late Ordovician (Sandbian) epibenthic bryozoans: example from the Zahořany Formation of Prague Basin
   Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
   New finds Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) from Barrandian Middle Cambrian (Bohemia)
   Ontogeny of the trilobite Kosovopeltis svobodai Šnajdr from the Bohemian Silurian
   Practical notes and hints in the fossil preparation
   "Species" Protoscutellum simulans (Barrande, 1852) is identical to the species Planiscutellum planum (Hawle et Corda, 1847) (Styginidae, Trilobita)