Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šefrna, Martin
Autor článku
   Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska