Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šelle, Milan
Autor článku
   Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
   Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
   Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
   Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
   Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže