Podrobnosti záznamu

Jméno
   Šimčíková, Magdalena
Autor článku
   DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
   Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
   Lithium in HED meteorites - implications for planetary crusts
   Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
   Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu
   Minerály meteoritů