Podrobnosti záznamu

Jméno
   Špičková, Jitka
Autor článku
   Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
   The characteristics of rare earth elements in bulk precipitation, throughfall, foliage and lichens in the Lesni potok catchment and its vicinity, Czech Republic
   The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
   Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
   Distribution and geochemistry of the REE in the small catchment Lesní potok, Czech Republic
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmspheric deposition
   The influence of the limestone-quarry Čertovy schody on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
   POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
   Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
   Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
   The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
   The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
   Recent trends in bulk deposition of As, Be, Cd, Cu, Mn, Pb and Zn over central Czech Republic
   The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism
   Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek
   Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu