Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štemprok, M.
Autor článku
   The association between granites and tin-tungsten mineralization in the Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
   Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
   Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
   Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
   Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
   Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
   Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany). Hydratované fosfáty železa v muskovit-albitovém granitu z Waidhausu (Oberpfalz, Německo)
   Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
   Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/ Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
   Petrochemical and petrophysical changes caused by greisenization in the younger granites of the Krušné hory batholith (Czech Republic)
   The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
   Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
   Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
   Phosphorus in greisens of the Krušné hory/Erzgebirge granite batholith
   Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
   Phosporus contents in late Variscan magmatites of the Eastern Krušné hory/Erzgebirge pluton (Czech Republic)
   Přechodní granity karlovarského plutonu
   Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
   Tourmaline as a late-magmatic or postmagmatic mineral in granites of the Czech part of Krušné hory - Erzgebirge batholith and its contact zone/Turmalín - pozdně magmatický minerál granitů české části krušnohorského batolitu a jeho kontaktní zóny