Podrobnosti záznamu

Jméno
   Štěpán, Václav
Autor článku
   Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
   Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
   Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
   Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
   Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
   Význam montanisty Jana Jakuba Lutze