Podrobnosti záznamu

Jméno
   Švanda, Jan
Autor článku
   Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
   Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších