Podrobnosti záznamu

Jméno
   Taraba, B.
Autor monografie
   Carbon dioxide and the rock massif
Autor článku
   CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles
   Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
   Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
   Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
   Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Spectroscopic Characterization of the Postsedimentary Alterations of Ostrava-Karviná Coals
   Studium teplotní dynamiky počáteční fáze oxidačního procesu uhlí