Podrobnosti záznamu

Jméno
   Taraba, Boleslav
Autor článku
   Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
   Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
   Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
   Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
   Mechanical decarbonylation of Coal
   Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
   Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
   Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
   Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
   Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
   Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
   Thermovision as a tool of early detection of spontaneous heating of coal in mine openings
   Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů