Podrobnosti záznamu

Jméno
   Taraba, Boleslav, 1956-
Autor článku
   Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
   Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
   Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
   Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT