Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tásler, R.
Autor monografie
   Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky
Autor článku
   Speleothem decoration of giant domes in Bohemia Cave (New Zealand)
   Výzdoba obřích dómů jeskyně Bohemia na Novém Zélandu - největší aragonitová jeskyně světa?