Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tesař, Miroslav, 1956-
Autor článku
   Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
   Entropy production on productive and non-productive surfaces
   Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
   Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
   In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
   Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
   Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
   Konference Hydrologie malého povodí 2014
   Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
   Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
   Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
   Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
   Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
   Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
   Setkání českých a slovenských hydrologů
   Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
   Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
   Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
   Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
   Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
   Testování retenční schopnosti půdy
   Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
   Usazené srážky na Šumavě
   Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
   Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
   Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
   Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
   Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě