Podrobnosti záznamu

Jméno
   Tropper, Peter
Autor článku
   Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
   Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
   High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
   High-pressure partial melting and melt loss in felsic granulites in the Kutná Hora complex, Bohemian Massif (Czech Republic)
   High pressure partial melting in orogenic belts: implications for the origin of felsic high-PT granulites in the Bohemian Massif, central Europe
   Petrogenesis of the south Bohemian granulites: The importance of crystal-melt relationships
   Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic)
   Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit Kutnohorského krystalinika
   Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika