Podrobnosti záznamu

Jméno
   Turan, Ján
Autor článku
   The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
   Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
   Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
   Carbonate concretions in Permian variegated sandy shales from the Rudňany region (Spišsko-gemerské Rudoghorie Mts., western Carpathians)
   Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
   Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
   Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
   Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
   Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
   Jemnozrnný siderit a breunnerit ako prejav synsedimentárneho zrudneniav horninách rudninského rudného poľa?
   Luminiscenčné spektrá magnezitu
   Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry
   Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
   Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
   Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
   Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
   Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
   Výskyty zrudnených konkrécií v perme gemerika
   Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu