Podrobnosti záznamu

Jméno
   Uher, Pavol
Autor monografie
   Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
Autor článku
   Evolution of the Lower Miocene Basin, Today a Part of the Malé Karpaty Horst Structure
   The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
   Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals - monitor of evolution of a peraluminous granite system, Podlesí, Czech Republic
   Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
   New approach to garnet redistribution during aeolian transport
   Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
   Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
   Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
   Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
   Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii