Podrobnosti záznamu

Jméno
   Urban, Petr
Autor článku
   Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
   Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
   Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
   Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
   Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
   Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice