Podrobnosti záznamu

Jméno
   Valeš, Josef
Autor článku
   Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
   Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
   Metodika sledování závěrných svahů lomů pod úpatím Krušných hor a vybudování systémů kontrolního sledování
   Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
   Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
   Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
   Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů