Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vavro, Leona
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
   Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
   Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Autor článku
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
   Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
   Bělohradský pískovec z lomu Javorka
   Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
   Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
   Lomová houževnatost hornin a její měření
   Measurement of fracture toughness of rocks using deformation characteristics
   Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
   Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
   Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
   Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
   Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks