Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vavro, M.
Autor monografie
   Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
Autor článku
   Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
   Barevně unikátní křídový pískovec z lomu Javorka v Lázních Bělohrad
   Durability properties of concrete with admixtures of thermaly activated kaolins and shales
   Glauconitic sandstones from East Bohemia - Pphysical and durability properties
   Granodiorite aggregates from East Bohemia for high-performance and high-strength concretes
   Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
   Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
   Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
   Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
   Restaurování extrémně degradovaných renesančních pískovcových náhrobků v Dolním Benešově
   Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
   Tepelně upravené kaolíny a lupky a jejich využití jako pucolánové příměsi betonů
   Zdroje, vlastnosti, stabilita přírodního stavebního kamene a kameniva z území města Ostravy
   Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene