Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vavro, Martin
Autor monografie
   Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
   Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
   Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
   Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
   Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
   Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Autor článku
   Alternative methods for RQD parameter determination
   Bělohradský pískovec z lomu Javorka
   Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
   Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
   Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 1. část
   Historie těžby a zpracování jílové břidlice v oblasti mezi Budišovicemi a Pustou Polomí - 2. část
   Hodnocení nadloží a podloží slojí žáruvzdorných jílovců orlicko-žďárské křídové oblasti
   Identification of Phase Composition of Binders from Alkali-Activated Mixtures of Granulated Blast Furnace Slag and Fly Ash
   K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
   Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
   Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Opavě - Kateřinkách
   Krupník jako historický stavební a sochařský materiál severní Moravy a restaurování významné umělecké památky z tohoto kamene
   Kulmská břidlice z Budišovic
   Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
   Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
   Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
   Possible applications of alkali-activated systems in construction
   Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
   Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
   Restoration of the chlorite-talc schist sculptures
   Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
   Selected non-destructive methods suitable for building use evaluation of roofing slate
   Selected Non-Destructive Methods Suitable for Evaluation of Roofing Slate
   Soapstone as a locally used and limited sculptural material in remote area of Northern Moravia (Czech Republic)
   Strukturně-kinematická analýza jižní části krkonošsko-jizerského krystalinika
   Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
   Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
   Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
   Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
   X-ray computed tomography and geomaterials research at the Institute of Geonics of the ASCR