Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV (7. : 10.09.2012-12.09.2012 : Ružomberok, Slovensko)
Konference článku
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor