Podrobnosti záznamu

Jméno
   Vítek, Jan
Autor monografie
   České středohoří
   Orlické hory - Geology of the Protected Lanscape Areas in the Czech Republic, Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic
Autor článku
   Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
   Biely kameň
   Bradla u Hajtovky a Údola
   CHKO Strážovské vrchy
   Chráněná příroda Polany
   Chráněné geologické jevy u Turzovky
   Čertova ruka v Českém ráji
   Čertova zeď
   Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
   Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
   Děravé skály. Skalní perforace
   Drábova pec v údolí Vošmendy
   Drábovny v Českém Ráji
   Drábské světničky
   Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
   Držkovské skály
   Dva nové národní parky
   Dvě ostrovní slaná jezera
   Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
   Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
   Geologické zajímavosti Vychylovky
   Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
   Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
   Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
   Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
   Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
   Georeliéf Jižních vápencových Alp
   Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
   Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
   Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
   Georeliéf Severních vápencových Alp
   Jánošíkova skala
   Jura v Čechách
   K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
   Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
   Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
   Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
   Kamenné hříčky na "žulové osmě"
   Kameny jsou i na východě Krkonoš
   Kaňony
   Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
   Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
   Korsika - ostrov děravých skal
   Kouzelným proutkem Jizery
   Kras v chráněných územích pohoří Velebit
   Krása kamenných varhan
   Kremenia - přírodní unikát středního Slovenska
   Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
   Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
   Kryogenní tvary v Benkovské vrchovině
   Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
   Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku
   Křemencové mrazové sruby na Veľkém Fatranském Kriváni
   Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
   Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
   Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
   Lada u Adršpachu
   Lovětínská rokle
   Malé Pieniny
   Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
   Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
   Moravské vodopády
   Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
   Morfogenetická podobnost vulkánů Vesuv a Fogo
   Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
   Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
   Na březích Dunajce
   Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
   Opočenský hřbet
   Periglaciální tvary ve východoalpských hornatinách
   Pískovcové sloupky v České Metuji
   Pískovcové útvary u Dvora Králové nad Labem
   Pískovcové útvary v okolí Machova
   Podivuhodný vrch Žampach
   Podkrkonošské "tarasy"
   Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje
   Potštátské skalní město
   Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
   Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
   Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
   Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
   Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater
   Přírodní park na Korsice
   Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
   Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
   Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
   Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
   Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal
   Skálie v CHKO Kysuce
   Skalka pod Kaní horou
   Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
   Skalní útvary v Bradelské vrchovině
   Skalní výchozy permských ryolitoidů v jihopolských vrchovinách Góry Krucze a Góry Suche
   Skalní výchozy permských slepenců v údolí Lubé
   Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
   Skalní výchozy v Hrubém Jeseníku. 1. část, Pradědská hornatina
   Skalní výchozy v údolí Dyje
   Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
   Skalní zeď Kozinec u Železného Brodu
   Skály jako z pohádky
   Slepencový svah Odnož u Pecky
   Slezská Haná
   Strážce kaňonu
   Studnické vrchy - Hradiště
   Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
   Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
   Svahové deformace v údolí Jizery u Rakous
   Šonovské vrchy
   Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
   Tisá skála
   Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
   Tvary reliéfu na mírovských slepencích
   Tvary reliéfu potštejnské antiklinály
   Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
   Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
   Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
   Tvary zvětrávání a odnosu karbonských slepenců u Žacléře
   Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
   Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
   Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
   Tvary zvětrávání křemenců na Velké Babce v Brdech
   Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
   Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
   Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
   Utajené skalní město
   Vajskovské vodopády
   Viklany - pozoruhodné přírodní památky
   Vodopády v různých typech hornin
   Zajímavé okolí Rudky
   Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova
   Zakleslé meandry v oblasti litického hřbetu
   Zapomenuté pohoří Vtáčnik
   Zemská brána - příklad epigenetického údolí
   Žilami propletený ostrov Sao Nicolau