Podrobnosti záznamu

Jméno
   Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou u príležitosti 75. výročia objavenia Važeckej jaskyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne (08.10.1997-10.10.1997 : Mlynky, Slovensko)
Konference článku
    Aragonit v jeskyních - geneze, destrukce a ochrana