Podrobnosti záznamu

Jméno
   Zoulková, Věra
Autor monografie
   Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010)
   Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
Autor článku
   Lithium isotope fractionation at the soil-plant interface
   Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby