Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza chemická
Článek
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Chemická zkouška na křišťál
    Department of textural and chemical analyses
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz přítomnosti uranu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Důkaz zirkonia v zirkonu
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Pravdivost analýzy
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates