Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza dat
Článek
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation - 2 data reinterpretation, methodology improvement
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: An indicator of complex crustal anisotropy
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Speciální problémy analýzy geodat
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat