Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    analýza plynů
Článek
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Možnosti získávání slojového plynu
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti