Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    Angiospermae
Článek
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)