Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    bazanit
Článek
    Age-related Contrasting Alkaline Volcanic Series in North Bohemia
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    A Cautionary Tale of Spinel Peridotite Thermobarometry: an Example from Xenoliths of Kozákov Volcano, Czech Republic
    A cautionary tale of spinel peridotite thermobarometry: an example from xenoliths of Kozákov volcano, Czech Republic
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Neodymium and strontium isotopes of basalts from the Doupovské hory Mts. (Bohemia)
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II., K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Ladek Zdrój, Sudetes Mts.
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Revitalizační studie pro Tlustec
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken