Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    boráty
Článek
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Těžba borátů v Údolí smrti
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene