Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    dekorační kámen
Článek
    7. mezinárodní kamenický veletrh v Norimberku
    Barrandienské mramory
    Bělostný svět kararského mramoru
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Červené žuly na Milínsku
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vltavou a Panenskými Břežany
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Královédvorský pískovec
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    The Měděnec mine deposit
    Mnichovský hadec
    Neslavný monument
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Slivenecký mramor
    Solnhofenské vápence
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    Tepelský trachyt
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Travertíny Slovenska
    Travertíny v stavebnej praxi
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků