Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    denitrifikace
Článek
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov