Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    denudace
Článek
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologické zajímavosti USA
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Georeliéf Korsického regionálního přírodního parku
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Kvartérní sedimenty na listu 22-124 Rožmitál pod Třemšínem (22-12 Březnice)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Long-term landscape evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif: apatite fission-track data from the Erzgebirge (Germany)
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Metamorphic and Structural Evolution of the Moldanubian Lower Crust - An Example of the StráĹek Moldanubicum
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morfologicky výrazné relikty východního křídla litické antiklinály
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Půdní pokryv Bacínu
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Svah Sutice v údolí Tiché Orlice
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Thermische Modellierung schneller Extrusion von Hochdruckgesteinen aus der variszischen Gebirgswurzel im Erzgebirge
    Tvary reliéfu na mírovských slepencích
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    The "unroofed cave" near the Bunker (Laški Ravnik)
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Yosemitské údolí
    Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Žilami propletený ostrov Sao Nicolau
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy