Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fotogrammetrie
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů