Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    gelinit
Článek
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)