Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    gradient tíhový
Článek
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória