Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    harmotom
Článek
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Zeolity příbramského polymetalického revíru