Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hráz ochranná
Článek
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach