Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ilmenit
Článek
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    Kousek Měsíce v laboratoři
    Magnetic Susceptibility as an Indicator of Tectonic Setting of Granitic Rocks of the Bohemian Massif
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    The mineralogical research for the deep structure study in the western part of the Bohemian Massif
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Možnosti úpravy titanových rud
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Precambrian Blacksands as Precursors of Magnetite and Ilmenite Bearing Chlorite-Micaschists, Bohemian Massif, Austria
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Titan - bájná síla bohů
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic