Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    impregnačně-žilníková mineralizace
Článek
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši