Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kategorizace
Článek
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod