Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    kationty
Článek
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Methylene blue interactions with reduced-charge smectites
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Zemědělství a voda